…De vreemde, in volle bloei staande vegetatie op de foto is het zichtbare (en levende) gedeelte van het helofytenfilter van landhuis La Vialla. Hier vloeit het rioolwater van huishoudelijk gebruik, de kaasmakerij en de werkplaatsen van de Fattoria samen. De natuurlijke zuivering vindt plaats als gevolg van bijzondere processen die op gang gebracht worden door micro-organismen, spontane flora en bepaalde soorten planten zoals het moerasriet (Agmites australis), de grote lisdodde (Typha latifolia) en de biezen (Juncus). Een zoveelste klein-groot “wonder” van de natuur maakt het afvalwater schoon, dat zo gebruikt kan worden voor de irrigatie.